Přednášející

prof. Peter Staněk

prof. Peter Staněk

Moderátor panelových diskusí

ekonom, poradce slovenského premiéra

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. je dlouhodobým vědeckým pracovníkem Ekonomického ústavu SAV. Spolupracuje rovněž s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. Je autorem desítek výzkumných studií, monografií a učebnic. Věnuje se problematice globalizace, technického rozvoje, změn přírodního prostředí, vývoje světové ekonomiky a finančního trhu, Industry 4.0 a informačních společností.

prof. Vladimír Mařík

prof. Vladimír Mařík

Průmysl 4.0 a informační společnost budoucnosti

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, CEO at CertiCon

Profesor Vladimír Mařík absolvoval ČVUT FEL, profesorem v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1990. Je jedním ze zakladatelů a zároveň od roku 2013 ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, vysokoškolského ústavu ČVUT. Hlavní odborné zájmy prof. Maříka zahrnují umělou inteligenci, multiagentní a znalostní systémy, softcomputing a aplikace plánování a rozvrhování výroby.

Ivan Pilný

Ivan Pilný

Průmysl 4.0 a informační společnost budoucnosti

předseda Hospodářského výboru PSP ČR

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor technická kybernetika. Od roku 1962 – 1991 zastával odborné a manažerské funkce ve firmách zabývajících se informačními technologiemi, od roku 1990 podnikal.  Působil jako generální ředitel Microsoftu pro Českou a Slovenskou republika a jako prezident SPIS. Posléze zastával funkci předsedy představenstva Český Telecom a generálního ředitele alternativního operátora eTel. V roce 2013 byl zvolen poslancem Parlamentu, kde působí jako předseda Hospodářského výboru. Taktéž je členem hnutí ANO. V současné době působí jako prezident Tuesday Business Network.

Josef Donát

Josef Donát

Průmysl 4.0 a informační společnost budoucnosti

LinkedIn partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, ochrany osobních údajů, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje dopadům nařízení GDPR a eIDAS do našeho právního prostředí a oblasti e-commerce. Je hlavním autorem komentáře k nařízení eIDAS (C.H.Beck, 2017), unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C.H.Beck, 2016) a spoluautorem dalších odborných publikací, např. publikace Základy práva informačních technologií (Wolters Kluwer, 2013).

Boris Kamenický

Boris Kamenický

Průmysl 4.0 a informační společnost budoucnosti

LinkedIn ředitel pro obchod a rozvoj, ELKO EP

Boris Kamenický působí ve firmě ELKO EP již 15 let na pozici business & development director. Byl u zdrodu první pobočky na Slovensku, která má jedno z dominantních postavení na trhu ve svém oboru. Člověk praktického charakteru, jenž si postupně prošel prací obchodníka, technika a managera. Je zodpovědný za směrování firmy, proměnuje vize ve skutečnost a inovuje produkty tak, aby naplnily očekávání uživatelů a daly „vždy něco navíc“ (což je motto firmy). 

Jeho hobby jsou nové technologie, je autorem mnoha článků, několika televizních publikací a konferencí v oblasti IoT, Smart řešení pro dům / hotel / budovu. Rád přijímá výzvy a jednou z posledních je obchodování s indickým trhem.

Martin Švík

Martin Švík

Průmysl 4.0 a informační společnost budoucnosti

LinkedIn výkonný IT architekt, IBM

Martin Švík pracuje desátým rokem jako IT architect ve společnosti IBM. Aktuálně pracuje pro IBM WW Strategy team věnující se inovacím a aplikaci výzkumu. Vede také skupinu lidí, kteří implementují kognitivní technologie. Zajímá se o nejnovější IT trendy v mnoha odvětvích jako je kognitivní technologie, IoT, analytika a mnoho dalších. Účastnil se mnoha projektů v bankovnictví, státním sektoru a jeho specializací jsou IT systémy pro silové složky.

Ondřej Krátký

Ondřej Krátký

Marketing dnes vs. zítra – nahradí dron pošťáka?

LinkedIn spoluzakladatel, Liftago

Vystudoval VŠE v Praze, v 28 letech vyhrál zlato v největší světové soutěži pro mladé kreativce na festivalu Cannes Lions a po 5 letech zaměstnání opustil kariéru, aby pomohl založit oceňovaný český start-up Liftago, dnes mezi konkurenty nejlépe hodnocenou taxi aplikaci v Evropě, která má za cíl poskytnout alternitvu k vlastním autům v centrech měst.

Jindřich Trapl

Jindřich Trapl

Marketing dnes vs. zítra – nahradí dron a kyborg pošťáka?

LinkedIn spoluzakladatel a výkonný ředitel, XLAB a VIRTOOX

Je spoluzakladatelem a CEO společnosti XLAB. Pohybuje se v oblasti vizualizací a live designu přes 15 let. Byl jedním z průkopníků Vjingu v ČR a dnes řídí firmu s projekty po celém světě a pobočkou v NY. Nejnověji se v rámci nového projektu VirtooX zaměřuje na oblast virtuální reality a imerzivních technologií, konkrétně na vývoj aplikací pro všechny dostupné VR platformy včetně HoloLens.

Adam Kurzok

Adam Kurzok

Marketing dnes vs. zítra – nahradí dron pošťáka?

LinkedIn spoluzakladatel, Expando

Adam Kurzok podniká 14 let v ecommerce, má za sebou úspěšné projekty v gastronomii jako Lunchtime (prodán indickému Zomatu za 3,2 mil. USD). Dnes pracuje na projektu Expando, které pomáhá v expanzi prodejů do zahraničí a také působí v investičním vehiklu INCOMMING ventures a.s., jenž za méně než rok investovalo do 5 projektů z oblasti ecommerce.

Pavlína Zychová

Pavlína Zychová

Marketing dnes vs. zítra – nahradí dron pošťáka?

LinkedIn spoluzakladatelka MyStay

MyStay - startup roku v segmentu cestovního ruchu Velké ceny cestovního ruchu 2016/2017. Pavlína se v průmyslu cestovního ruchu pohybuje již přes 4 roky. Se svým týmem a velkou neutichající vášní pro cestování posouvá zkušenosti a zážitky cestovatelů kupředu pomocí moderních technologií. Pavlína Vás na konferenci Průmysl 4.0. provede příjemnější “cestou hosta” a způsobem jakým můžou hoteliéři obdarovávat své hosty intuitivním zážitkem před - při - po pobytu.

Lukáš Hykl

Lukáš Hykl

Marketing dnes vs. zítra – nahradí dron pošťáka?

LinkedIn ředitel, Pragonauts

Lukáš Hykl založil společnost Mobile Internet, které stojí za mobilními aplikacemi pro špičky české e-commerce (Mall, CZC, Kolonial, Notino). V loňském roce společnost prodal globální digitální síti Dentsu Aegis. V současnosti působí jako ředitel Pragonauts a investičně se podílí na společnostech usnadňujících práci s APIs.

Martin Roman

Martin Roman

(R)evoluce ve vzdělávání

zakladatel projektu Čtení pomáhá a předseda správní rady PORG o.p.s.

Martin Roman řídil 20 let velké české průmyslové a energetické společnosti (JANKA, ŠKODA, ČEZ). V roce 2008 se stal předsedou správní rady PORG o.p.s. a založil Nový PORG a PORG Ostrava. Je iniciátor a donátor projektu ctenipomaha.cz. Vystudoval MA Effective learning and teaching na Institute of Education UCL v Londýně.

Jarmila Balážová

Jarmila Balážová

(R)evoluce ve vzdělávání

tisková mluvčí MŠMT

V současnosti pracuje jako tisková mluvčí MŠMT. Předtím působila coby tisková mluvčí ministra pro lidská práva a legislativu. Vystudovaná novinářka, dlouhá léta působící v televizi i rádiu. Kromě několika vlastních pořadů moderovala také svého času nejsledovanější talk show TV Nova “Áčko”. Byla rovněž předsedkyní občanského sdružení Romea a šéfredaktorkou měsíčníku Romano voďi (Romská duše).  Členka několika poradních orgánů vlády, pracovní komise tehdejšího eurokomisaře Vladimíra Špidly. V roce 2007 získala prestižní novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského.

Michal Orság

Michal Orság

(R)evoluce ve vzdělávání

LinkedIn ředitel, EDUkační LABoratoř, z.s.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – anglický jazyk. Působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole, několik let byl třídním učitelem. Primárně se věnuje inovativním formám výuky, popularizaci využití moderních technologií ve vzdělávání, lingvistice a literatuře. V EDULABu má na starosti přípravu a realizaci projektů, komunikaci s partnery a prezentaci aktivit organizace odborné veřejnosti.

Rut Bízková

Rut Bízková

(R)evoluce ve vzdělávání

LinkedIn ředitelka Středočeského inovačního centra

Manažerka, zabývající se managementem výzkumu, vývoje a inovací, publicistka. Dlouhodobě se věnuje strategiím veřejné správy, zejména v oblasti hospodářské politiky, výzkumu a vývoje, energetiky a ochrany životního prostředí. V současné době řídí Středočeské inovační centrum, organizaci podporující propojování výzkumných organizací, firem a municipalit a začínající podnikání. V letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury ČR, předtím pět let náměstkyní ministra životního prostředí ČR, v roce 2010 krátce ministryní životního prostředí. Dlouhodobě podporuje propojování výzkumu a umění jako různých projevů lidské kreativity.

Miroslava Černochová

Miroslava Černochová

(R)evoluce ve vzdělávání

proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. se od 1985 věnuje na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK využití počítačových technologií ve vzdělávání, v učení, v přípravě učitelů. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje zejména na metodologické problémy spojené s využíváním digitálních technologií ve vzdělávání a na didaktické otázky výuky informaticky zaměřených předmětů v kurikulu ZŠ a SŠ. Má velké zkušenosti s mezinárodní spoluprací při řešení mezinárodních EU projektů (TEMPUS, FP5 EU „School+“, FP6 EU „CALIBRATE“, EACEA 2AgePro, Images and Identity, DIYLab, Up-scaling Creative Classrooms in Europe, TEL-Map, SHARE aj.). Je zapojena do činnosti významných mezinárodních asociací a iniciativ (EDUsummIT UNESCO, ATEE Association of Teacher Education in Europe, IFIP International Federation for Information Processing, aj.).

Registrovat