Program

27. 4. 2017

08.30-09.00

Uvítání u kávy a registrace

09.00-11.00

Diskuse: Průmysl 4.0 a informační společnost budoucnosti

Moderátor diskuse - prof. Peter Staněk

 • Vliv Průmyslu 4.0 na celkovou firemní strategii – subkontraktorské řetězce, celková spolupráce subkontraktorských a finalizujících firem a celkový obchodní model v rámci Průmyslu 4.0.
 • Podmínky fungování nových technologií v současné podnikové sféře.
 • Systémy smart, podniková sféra a vývoj služeb – smart cities, smart energy, smart transport, smart education a smart health – 5 hlavních bloků vytvářejících novou infrastrukturu společnosti a jejich vzájemná propojenost a využití pro industriální, produkční a obchodní sféru i služeb.
 • Průmysl 4.0 a digitalizovaná společnost – souvislost s novou úlohou veřejného sektoru a využití digitalizovaných technologií.
 • Průmysl 4.0 a mezinárodní spolupráce – celková forma spolupráce a konkurence firem.
 • Humanizace a etika informací v digitálním světě.
11.00-11.30

Coffee break

11.30-13.00

Diskuse: Marketing dnes vs. zítra – nahradí dron pošťáka?

Moderátor diskuse - prof. Peter Staněk

 • Logika a „NElogika“ současného obchodu a ekonomického systému.
 • Nové druhy spotřeby a služeb ve vazbě na novou strukturu výrobků produkovaných Průmyslem 4.0.
 • Faktory komplexní recyklace a nových ekologických norem EU ve vazbě na obchodní a marketingovou strategii.
 • Informace o představách zákazníka a budoucnost obchodu.
 • Zpětný proces návratu služeb do firemní strategie po vzoru firmy Amazon – dopad na automobilový průmysl, internetový obchod a IT sektor.
 • Nová úloha informací ve fungování ekonomiky a společnosti – získání, skladování, využití a aplikace informací v marketingu, obchodě, průmyslu, ve službách, v komunikaci se zákazníkem.
 • Představa zákazníka – individualizovaná produkce – včasnost dodání – super kvalita – malý producent.
 • Modulární systém složení výrobku, který dovoluje modifikovat výrobky podle individuálního přání zákazníka.
13.00-13.45

Společný oběd

13.45-15.00

Diskuse: (R)evoluce ve vzdělávání

Moderátor diskuse - prof. Peter Staněk

 • Vzděláváme skutečně nebo virtuálně?
 • Budou ještě učitelé těmi, kteří budou v budoucnu vzdělávat?
 • Tradiční a nový obsah vzdělávání, co bude vyžadovat informační společnost od každého z nás.
 • Lidé versus umělá inteligence. Kdo koho bude vzdělávat?
 • Zachrání nás celoživotní vzdělávání?
15.00

Závěr konference

Registrovat Stáhnout program v PDF